Velký Fotoatlas hub

Pro objednání většího množství tohoto produktu nás prosím kontaktujte na kalkulace@posekany.cz
Vypočítáme pro Vás individuální zvýhodněnou cenu.

Kategorie:

O KNIZE

S knihou „VELKÝ FOTOATLAS HUB Z JIŽNÍCH ČECH“ je spojeno několik „nej“, které je možné rozdělit do samostatných kategorií. Především co se týká rozsahu – není u nás největší v počtu druhů hub, ale má:

 • nejvíc stránek (818 stránek formátu A4)
 • nejvíc fotografií (přes 1200 plnobarevných fotografií)
 • největší hmotnost (3,7 kg)

V oblasti zpracování jde o dílo, na kterém se podílel snad nejširší autorský kolektiv:

 • 11 autorů textů
 • 12 autorů fotografií
 • 3 autoři ilustrací

Navíc sbírání fotografických podkladů trvalo více než 20 let!

Kniha „VELKÝ FOTOATLAS HUB Z JIŽNÍCH ČECH“ začala vznikat kolem roku 2000, když se její editor Tomáš Papoušek rozhodl vydat souhrnné dílo, které by obsahovalo velkou většinu známých hub v těchto zeměpisných šířkách. V roce 2004 se nakonec podařilo knihu vydat za přispění Tiskárny Josef POSEKANÝ, která zrealizovala grafické práce, předtiskovu přípravu, tisk a knižní zpracování.

Postupem času se ukázalo, že v prvním vydání jsou na některých místech chyby a zároveň by bylo vhodné knihu doplnit novými informacemi. Z tohoto důvodu se začalo připravovat druhé – opravené a doplněné vydání. V roce 2010 tedy spatřilo světlo světa druhé vydání této knihy.

Kniha je v oblasti mykologické literatury svým pojetím, rozsahem a vymezením ojedinělým dílem, které nemá ve své kategorii konkurenci. Zatímco běžné houbařské příručky obsahují v průměru kolem 250 druhů hub, v této knize je k nalezení 850 taxonů hub zobrazených na více než 1200 fotografiích a dalších více než 200 taxonů je zmíněno v textu.

Při tvorbě atlasu se autoři drželi v hranicích Jihočeského kraje, regionu známého svým bohatstvím lesů a hub, regionu, který je známý nejen české veřejnosti jako území s relativně nenarušeným životním prostředím.

Jednotlivé taxony jsou stručně popsány, každý taxon je vyobrazen na jedné až třech fotografiích (přes 1200 fotografií v knize). Při výběru snímků byl kladen důraz na věrné, estetické a didaktické zobrazení hub v jejich přirozeném prostředí. Vyobrazené houby byly určeny odborníky z řad profesionálních i amatérských mykologů specializovaných na příslušnou skupinu hub. V popise nechybějí ani údaje o jejich využitelnosti v kuchyni a o jejich ochraně.

Pro houbaře-konzumenty je určena kapitola „Houby v kuchyni“, zájemcům o prodej hub na trzích je k dispozici kapitola „Prodej hub v České republice“. Do atlasu jsou samozřejmě zařazeny také jedovaté a nejedlé houby.

Z hlediska systematického je skladba taxonů vyobrazených v knize následující:

 • houby vřeckovýtrusé (Ascomycetes) – 99 taxonů
 • nižší houby stopkovýtrusé (Heterobasidiomycetes) – 20 taxonů
 • vyšší houby stopkovýtrusé (Homobasidiomycetes)
 • nelupenaté (Aphyllophorales) – 238 taxonů
 • holubinkotvaré (Russulales) – 65 taxonů
 • lupenaté (Agaricales) – 340 taxonů
 • hřibotvaré (Boletales) – 70 taxonů
 • břichatkotvaré (Gasterales) – 18 taxonů

Řada druhů je z běžných houbařských atlasů málo známá, několik druhů zařazených do atlasu je pro Českou republiku úplně nových – doposud se u nás nevyskytovaly. Zástupci některých skupin nebo rodů hub jsou uvedeny v počtu na poměry v ČR nebývalém (kupříkladu chřapáče, lošákovité houby, choroše, kuřátka, helmovky a jiné).

Publikace obsahuje popisy a vyobrazení 64 druhů ze seznamu 80 tržních hub a 136 druhů ze seznamu 222 hub doporučených národními mykologickými společnostmi ke sběru pro kulinářské využití.

Svým rozsahem, zpracováním a množstvím fotografií jde o publikaci, která nesmí chybět v knihovně žádného zapáleného houbaře, mykologa nebo milovníka přírody. V současnosti neexistuje na českém nebo slovenském trhu porovnatelná publikace.

Ing. Tomáš Papoušek z Českých Budějovic – editor, spoluautor a duchovní otec knihy, mj. člen České mykologické společnosti a mykologického klubu v Českých Budějovicích. Nadšený houbař a jak sám o sobě tvrdí především fotograf hub. Je autorem většiny fotografií v knize (celkem pro knihu nafotil 1048 fotografií).

Fotografie na vydání této knihy sbíral Tomáš Papoušek během dvaceti let na různých místech jižních Čech. Do fotografické části knihy svými fotografiemi přispěli také další spoluautoři: Miroslav BERAN (75 fotografií), Pavel ŠPINAR (18 fotografií), Vladimír PRAVDA (16 fotografií), Jiří NOVOTNÝ (14 fotografií), Oldřich JINDŘICH (8 fotografií), Aleš VÍT (6 fotografií), Josef VLASÁK (5 fotografií), Zdeněk TURIČÍK (4 fotografie), Jiří BAIER (2 fotografie), Karel OPELKA (2 fotografie), Jan HOLEC (1 fotografie) a Zdeněk KLUZÁK (1 fotografie).

Kromě autorů fotografií se na knize podílelo i větší množství dalších autorů, kteří tvořili popisky a texty, vytvářeli ilustrace a mapky.

V oblasti knižního zpracování jde o mimořádné dílo encyklopedického významu, čemuž odpovídá i samotná tisková příprava. Kniha je vytištěna na křídovém papíru, vazba je tvrdá šitá a má pevné desky. Druhé vydání má proti prvnímu i další specifika, vyplývající z modernizace tiskové technologie. První vydání tištěné v roce 2004 bylo realizováno starší technologií, kdežto druhé vydání je již realizováno modernizovaným CTP procesem.