Jak získat roční předplatné Adobe Creative Cloud?

Stačí udělat pouhé dva kroky!


1) Stát se fanouškem naší facebookové stránky.

2) Objednejte si na našem e-shopu alespoň za 500 Kč bez DPH.


30.11.2020 proběhne vylosovaní výherce, který od nás obdrží roční předplatné!
A nezapomeňte s každou další objednávkou se zvyšuje Vaše šance na výhru!

Platí následující podmínky („podmínky účasti“): Podmínky účasti platí pro všechny účastníky výherní hry. Účastí prohlašují účastníci svůj souhlas s uvedenými podmínkami.

1. Osoba oprávněná k účasti/účast

Osoby oprávněné k účasti jsou osoby starší 18 let s trvalým pobytem v České republice. Účast je možná pouze pod vlastním jménem. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci tiskárny Posekaný, všechny osoby, které se podílejí na vývoji/realizaci výherní hry (např. agentury, poradci, dodavatelé), včetně jejich rodinných příslušníků a osob žijících ve společné domácnosti.

Pokud se pořadatel dozví o technické manipulaci nebo o jiném porušení těchto podmínek účasti, vyloučí účastnici nebo účastníka z výherní hry.

Účast na akci vyžaduje připojení k internetu a akci je možné vyvolat prostřednictvím stránky na Facebooku www.posekany.cz/soutez .

Zahájením výherní hry je příslušný okamžik zveřejnění na naší facebookové stránce. Účast je možná pouze do 29.11.2020.

Účast probíhá takto:

Podle popisu v příspěvku na www.posekany.cz/soutez. Účast ve výherní hře je bezplatná. Nevznikají žádné další skryté náklady.

Výběr výherce:

Ze všech objednávek na e-shopu www.posekany.cz v časovém období příslušné soutěže bude vybrán odpovídající výherce tak, jak je stanoveno v příspěvku na Facebooku. Výběr výherců je proveden na základě losovacího mechanismu. Výherce bude kontaktován prostřednictvím Alena Sládková – Tiskárna Posekaný formou soukromé zprávy. Výhru odešle společnost Alena Sládková – Tiskárna Posekaný nebo spolupracující partner prostřednictvím emailu. Pokud výherce výhru neobdrží, musí tuto skutečnost sdělit společnosti www.posekany.cz do 14 dní od oznámení o výhře na níže uvedenou adresu nebo prostřednictvím e-mailu kalkulace@posekany.cz s předmětem zprávy „Adobe – Posekany“.

2. Rozsah platnosti/osvobození společnosti Adobe a Facebook od odpovědnosti

Tyto podmínky účasti platí také pro všechny výherní hry, které realizujeme prostřednictvím nástěnky na Facebooku na stránkách www.posekany.cz/soutez. Výherní hry na naší nástěnce na Facebooku nemají žádný vztah ke společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Ltd. Dále nemají nemají žádný vztah ke společnosti Adobe, Adobe Systems. Výherní hry nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány nebo organizovány společností Facebook a Adobe a nezakládají žádný právní nárok vůči společnosti Facebook a Adobe. Veškeré informace v rámci výherních her poskytuje výhradně pořadatel Alena Sládková – Tiskárna Posekaný.

3. Výhry/stanovení výherců/ručení

Po stanovení výherců budou předány následující výhry:

Cena: 1x předplatné Adobe Creative Cloud

Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Nárok na výhru nelze postoupit třetí osobě.

Právní cesta je vyloučena.

4. Ochrana osobních údajů

V rámci výherní hry jsou od výherce získány osobní údaje. Tyto údaje potřebujeme za účelem realizace výherní hry. Za tímto účelem jsou zjištěny, uloženy a využity především příjmení a jméno, poštovní adresa a e-mail příslušné osoby. Účastí na našich výherních hrách prohlašuje každá účastnice a každý účastník také souhlas s našimi směrnicemi o ochraně osobních údajů.

Svou účastí souhlasí účastník, že budou jím předané osobní údaje uloženy výhradně za účelem realizace výherní hry. Osobní údaje nejsou ukládány ke komerčním účelům. Předání třetím subjektům je vyloučeno. Účastník prohlašuje svůj souhlas s tím, že jeho fotografie a jeho jméno bude pořadatelem nebo pořadatelem pověřenými třetími subjekty zveřejněno na facebookové stránce v souvislosti s výherní hrou, výběrem výherců, zpracováním nebo prezentací příspěvků účastníků, a bude viditelné třetím subjektům. Účastník může kdykoliv písemně nebo e-mailem na adrese kalkulace@posekany.cz odmítnout použití svých údajů společností www.posekany.cz. Následkem tohoto odmítnutí bude, že osobní údaje nebudou dále zpracovávány a používány. Následně bude tato osoba z výherní hry vyloučena.

5. Předčasné ukončení výherní hry

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výherní hru na základě neočekávaných okolností bez předchozího upozornění, které se týká součástí hry, výherní hru přerušit nebo ji ukončit. Poslední uvedený případ nastává především v situaci, že dojde k chybám softwaru anebo hardwaru, anebo z důvodu jiných technických anebo právních důvodů, které mají vliv na regulérní a řádných průběh výherní hry, nebo jej znemožňují.

6. Jiné

Výherní hra podléhá výhradně českému právu.

V případě, že jsou jednotlivé nebo několik výše uvedených klauzulí zcela nebo částečně neplatné, neúčinné nebo neproveditelné, nebo se jimi stanou, nemá tato skutečnost vliv na ostatní podmínky. Na jejich místo nastupuje příslušná platná klauzule. Totéž platí i v případě mezery v ustanoveních.

7. Pořadatel výherní hry

Alena Sládková , IČ: 74589563, DIČ: CZ8051241231

Lannova tř. 235/8 | 37001 České Budějovice